Saturday, 22 June 2013

చదువు అంటే కేవలం పాఠ్యపుస్తకం పఠనమే కాక మానవసంబంధాల సున్నితత్వాన్ని అర్థంచేసుకుని చదువుకుంటూ తల్లిదండ్రులకు చేదోడు-వాదోడుగా ఉండటమే. ఇంటి పనులు చేసుకోవడం చిన్నతనంగా భావిస్తే అది విద్యాభ్యాసంలో లోపమే.
Wednesday, 19 June 2013


David Guetta - Without You ft. Usher

WITHOUT YOU
I can't win, I can't reign
I will never win this game
Without you
Without you

I am lost, I am vain
I will never be the same
Without you
Without you

I won't run, I won't fly
I will never make it by
Without you
Without you

I can't rest, I can't fight
All I need is you and I
Without you
Without you

Oh, oh, oh
You, you, you
Without
You, you, you
Without you

Can't erase, so I'll take blame
But I can't accept that we're estranged
Without you
Without you

I can't quit now, this can't be right
I can't take one more sleepless night
Without you
Without you

I won't soar, I won't climb
If you're not here, I'm paralyzed
Without you
Without you

I can't look, I'm so blind
I lost my heart, I lost my mind
Without you
Without you

Oh, oh, oh
You, you, you
Without
You, you, you
Without you

I am lost, I am vain
I will never be the same
Without you
Without you

Without you


Uncle Kracker - Smile [Official Video]

SMILE
You´re better then the best
I´m lucky just to linger in your light
Cooler then the flip side of my pillow that´s right
Completely unaware
Nothing can compare to where you send me
Lets me know that it´s ok yeah it´s ok
And the moments where my good times start to fade

You make me smile like the sun
Fall out of bed sing like a bird
Dizzy in my head spin like a record
Crazy on a Sunday night
You make me dance like a fool
Forget how to breathe
Shine like gold buzz like a bee
Just the thought of you can drive me wild
Ohh you make me smile

Even when you´re gone
Somehow you come along
Just like a flower poking through the sidewalk crack and just like that
You steal away the rain and just like that

You make me smile like the sun
Fall out of bed sing like bird
Dizzy in my head spin like a record
Crazy on a Sunday night
You make me dance like a fool
Forget how to breathe
Shine like gold buzz like a bee
Just the thought of you can drive me wild
Ohh you make me smile

Don´t know how I lived without you
Cuz everytime that I get around you
I see the best of me inside your eyes
You make me smile
You make me dance like a fool
Forget how to breathe
Shine like gold buzz like a bee
Just the thought of you can drive me wild

You make me smile like the sun
Fall out of bed sing like bird
Dizzy in my head spin like a record
Crazy on a Sunday night
You make me dance like a fool
Forget how to breathe
Shine like gold buzz like a bee
Just the thought of you can drive me wild
Ohh you make me smile 
hai friends learning English  is easy now i am decide to posts according to how to learning english....

using this websites easily we learn english if u possible see this websites and improve ur english knowledge..

http://www.agendaweb.org/  and
http://www.englishclub.com/learn-english.htm follow this websites ....
and listen english news following the website that is
http://www.newsonair.com/

 and bbc and some other channels...and read the english news paper dailly...

i hope that r u following this websites thanking you...  

Selena Gomez - Come & Get It

COME AND GET IT
[chorus]
When you're ready come and get it (x2)
Na na na (x3)

When you're re-e-a-dy (x2)
When you're ready come and get it
Na na na (x3)

You ain’t gotta worry it’s an open invitation
I’ll be sittin’ right here real patient
All day all night I’ll be waitin’ standby
Can’t stop because I love it, hate the way I love you
All day all night maybe I’m addicted for life, no lie.
I’m not too shy to show I love you, I got no regrets.
I love you much to, much to hide you, this love ain’t finished yet. This love ain’t finished yet…
So baby whenever you’re ready…

[chorus]
When you're ready come and get it (x2)
Na na na (x3)

When you're re-e-a-dy (x2)

When you're ready come and get it
Na na na (x3)

You got the kind of love that I want, let me get that.
And baby once I get it I’m yours no take backs.
I’m gon’ love you for life I ain’t leaving your side
Even if you knock it ain’t no way to stop it
Forever you’re mine baby I’m addicted no lie, no lie
I’m not too shy to show I love you, I got no regrets.
So baby whenever you’re ready…..

[chorus]
When you're ready come and get it (x2)
Na na na (x3)

When you're re-e-a-dy (x2)

When you're ready come and get it
Na na na (x3)

This love will be the death of me, but I know I’ll die happily
I’ll know I’ll know I’ll know
Because you love me so…Yeah!

[chorus]
When you ready come and get it
Na na na (x3)

When you're re-e-a-dy (x2)

When you're ready come and get it
Na na na (x3)

Friday, 14 June 2013


hai friends.........
you can listen free online music in the following website  

www.in.com

Monday, 10 June 2013భారతదేశం యొక్క ఘనత (ప్రపంచానికి అందించినవి)
1. సున్న("0") ను కనుగొన్నది ఆర్యభటుడు (ఈతని పేరే మన దేశం ప్రయోగించిన మొదటి ఉపగ్రహానికి పెట్టారు)
2.గత 1000 సంవత్సరాలలో మనదేశం ఏ దేశం పైనా దండెత్తలేదు.
3.క్రీ.పూ 700 సంవత్సరంలోనే ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి విశ్వవిద్యాలయాన్ని తక్షశిలలో నిర్మించారు.ఇక్కడ సుమారు 10,500 మంది ప్రపంచంలోని నలుమూలలనుండి వచ్చి విద్యను అభ్యసించారు.క్రీ.పూ 400 లో నలంద విశ్వవిద్యాలయాన్ని నిర్మించారు.
3."ఫోర్బ్స్" పత్రిక ప్రకారం కంప్యూటర్ కు అత్యంత అనుకూలమైన భాష సంస్కృతం.
4.పాశ్చాత్యప్రపంచం ఈ మధ్య కనుగొన్న ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ని ఏనాడో 2600 సంవత్సరాలకు పూర్వమే సుశ్రుతుడు చేసాడు.
5.దేశప్రాంత పటాలు 5000 సంవత్సరాల పూర్వమే సింధునాగరికత కాలంలోనే మనవారు కనుగొన్నారు.ఆంగ్ల పదం నావిగేషన్ మన సంస్కృత పదం ఐన నవగతిః నుండి వచ్చింది.
6.పైథాగరస్ సిద్దాంతాన్ని,"పై" విలువను మొదటిసారిగా కనుగొన్నది మన భారతీయులే.
7.గ్రీకులు,రోమనులు 105 అంకెల వరకు లెక్కించిన కాలంలోనే మనవారు 1053 వరకు లెక్కించారు.
8.1896వ సంవత్సరం వరకు ప్రపంచంలోనే ఏకైక వజ్రాల ఉత్పత్తిదారు,ఎగుమతిదారు ఒక్క భారతదేశమే.
9.మార్కోని కన్నా ముందే జగదీష్ చంద్రబోస్ రేడియో తరంగాలను కనుగొన్నాడు.
10.చదరంగం కనుగొన్నారు.
11.పాశ్చాత్య ప్రజలు ఇంకా అడవులలోనే జీవిస్తున్నకాలం లోనే మనవారు సింధునాగరికత లో ఉన్నారు.
12.దశాంశపద్దతిని కనుగొన్నది భారతీయులే.

Sunday, 2 June 2013

The Secret FULL MOVIEThe secret great book .........now it is in film must see.You want helath ..? You want happy...?You want money...? if  u answer YES see this,,,,movie.


pattudala tho cheste samaram - sambaramDevelop Effective English by Sumitha Roy at IMPACT 2013


Saturday, 1 June 2013

The mind is everything. What you think you become.
We can learn somany things from the nature one of this...
సీతాకోకచిలుక జన్మ కథనాన్ని గమనిస్తే... స్వసహాయం ఎంత శ్రేయమో అర్థమౌతుంది. తన జీవిత పరిణామ దశలో భిన్న రూపాలుగా రూపాంతరం చెందుతూ.. అవిశ్రాంత పరిశ్రమ చేసి.. సీతాకోకచిలుకగా ప్రకృతిలోకి వస్తుంది. ఒక బాలుడు ఆడుకుంటూ.. అలాంటి ఒక సీతాకోకచిలుక తన జీవిత పరిణామ దశలో.. ఎంతో ప్రయాసపడటం గమనించాడు. అది ఎంత కష్టపడినా, బయటకు రాలేకపోతోందని జాలిపడి.. తన చేత్తో దాని రెక్కలను పట్టుకొని.. దాన్ని నెమ్మదిగా లాగి బయటికి తీసి గాలిలోకి ఎగురవేశాడు. దాన్ని బయటకు లాగి, దాని కష్టాన్ని తొలగించాను కదా! ఆ సీతాకోకచిలుక ఆనందంగా ఎగిరిపోతుందని అనుకున్నాడు ఆ బాలుడు. అయితే, అతను ఊహించినట్లు జరగలేదు. ఆ సీతాకోకచిలుక ఎగరలేక నేలమీద పడిపోయింది. పరుగున దాని దగ్గరకు వెళ్లి, తదేకంగా చూశాడు. ఆ సీతాకోకచిలుక తన రెక్కలను వేగంగా కదిలించ లేకపోతోంది. ఏం జరిగిందో బాలుడికి అర్థం కాలేదు. అంతా గమనిస్తున్న బాలుడి తండ్రి.. బాలుడి దగ్గరకు వచ్చాడు. ‘‘తన జీవిత పరిణామ దశలో.. గొంగళి పురుగు నుంచి సీతాకోక చిలుకగా మారి.. తనంతట తాను బయటకు వచ్చే ప్రయత్నంలో.. దాని రెక్కలను వేగంగా ఆడిస్తూ శ్రమిస్తుంది. జిగురుతో కూడిన దాని బరువైన రెక్కలు.. వేగంగా ఆడించడం వల్ల ఆరి పోయి, తేలికవుతాయి. తేలికైన రెక్కలతో కూడిన సీతాకోకచిలుక బయటకు వచ్చి హాయిగా, తనంతట తానుగా ఎగరగలుగుతుంది. సీతాకోకచిలుకే కాదు.. మనమైనా, ఎవరైనా అంతే.. ఎంత పరిశ్రమ చేస్తే అంత ఎత్తుకు ఎగరగలుగుతాం.. ఎదగగలుగుతాం’’ అంటూ.. ప్రకృతి ధర్మాన్ని వివరించాడు తండ్రి!